ბეჭდური ხილვების ასლები

გამოჩნდნენ ხილულის მხედრები
სულ შიგა სამყაროს მზვერავად.
ფოლადი სიტყვები მძეველის
შედრკება აროდეს მსდევართან.
წაიღეს ჭორისთვის მოპარვით
ბეჭდური ხილვების ასლები.
ვლინდება მსაჯულის მორალი
ამგვარად, მის ნების აგდებით?
პაუზის დღეების მონუმენტს
უდგამენ ნაეჭვებ ქმნილებას.
დუმილის შიგნიდან მოძულე
ეშმაკი დაქეზავს თვით ქებას.
ცოტათი აეშვა ბორკილი
მძიმე სულს – იძვრება ხსენება
დნობისთვის ყინულის… მორივით
მაშ რაღა გულს მწველად ედება?
წვერთეთრა ნაცეცხლი გუმანი
შეიპყრობს ხრიკინა ქმედებას;
ფხიზელი დუმილით მსუნთქავი
შიფრულის გაიღებს შეცნებას.
ბუდიდან გაპარულს ფრინველად
არწევენ ცისფერი ტალღები…
იკვლევენ აზრთა ცვლის მინერალს
ბეჭდური ხილვების ასლები.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *