***

შურიან სულის პირფერულად მქროლი ნიავი
მთებს და დაბლობებს გადაუვლის ცივი ნიშნებით.
გონებისა და გულის სიღრმის დღენი მხიბლავი
გადაეცვლებათ მოგონებად ჭირის თვისების.
შეირყევიან მარადიულ ფლორის ბოძები:
მდგრადი ძელქვები, ქარიშხალთა მძლენი ღვიები.
თუმცა რეფლექსად გაზაფხულის მძლე პიონები
სახეს მიმკობენ მედიდურად წლების მძივებში.
აღმოსავალით კეთილშობილ დიდებულების
ვეღარ შევრჩები უსირცხვილო მანიურ ეჭვებს.
აღზევებული სული ნიშნავს ადგილს დუელის
და ყვავ – ყორანებს უფლის სული ნადიმს უკვეთებს.
სანამ ყველაფერს ღვთის წინაშე წარედგინება
წმინდა ღვაწლები თუ ქცევანი დასაწყევარი,
მანამ მე ტანი უფლის ძელზე ამეზიდება
ვით მათი რწმენის და მშვიდობის დამაქცევარი.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *